ความสำคัญของบอลเร็วในแต่ละระดับ

สำหรับการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลขั้นสูง ตำแหน่งของผู้เล่นบอลเร็วมีความสำคัญมาก ในการจะทำให้ทีมประสบความสำเร็จหรือไม่สำเร็จก็ได้ เพราะการใช้กลยุทธ์การรุก ในระดับนี้หากไม่มีการเล่นบอลเร็วแล้ว โอกาสที่จะประสบความสำเร็จหรือชนะเป็นไปได้ค่อนข้างยาก

จะเห็นได้ว่าในการแข่งขันในระดับชาติ บรรดาทีมชั้นนำของเอเซียหรือระดับโลก แม้ว่าจะไม่ได้ใช้บอลเร็วทำการรุกมากนัก แต่ก็จะเป็นตัวที่สามารถสร้างความกังวลให้กับตัวสกัดกั้น ของฝั่งตรงข้ามได้ เพราะหากไม่สนใจจากบอลเร็ว อาจจะถูกโจมตีด้วยบอลเร็วก็ได้ ซึ่งตัวเซตจะต้องมีความสามารถสูง มียุทธวิธีรุกโดยดูจากจุดอ่อนของคู่ต่อสู้ได้เป็นอย่างดี

ในระดับกลางผู้เล่นบอลเร็วก็มีสำคัญเช่นกัน แต่เราอาจเห็นข้อผิดพลาดจากการเล่นบอลเร็วในระดับนี้ เพราะการเล่นบอลเร็วเป็นส่วนผสมของความสัมพันธ์ระหว่าง การรับลูกเสริฟ การเซต และการตบ จึงจำเป็นต้องฝึกซ้อมพัฒนาความสัมพันธ์ทั้ง 3 ส่วนนี้ให้สัมพันธ์กัน แต่ทั้งนี้ในการแข่งขันวอลเลย์บอลระดับพื้นฐานหรือพึ่งเริ่มต้น การโจมตีด้วยบอลเร็วยังไม่ใช่สิ่งสำคัญ เพราะทักษะ เทคนิคของผู้เล่นยังไม่มากพอ ส่วนใหญ่จึงแค่ให้ผู้เล่นตัวกลางหน้า ทำการรุกด้วยบอล สูงเหนือตาข่าย 1-2 เมตร เท่านั้น

ทางที่ดีจึงจำเป็นต้องประเมินว่าในการแข่งขันแต่ละครั้ง ระดับการเล่นของทีมตัวเองและทีมคู่แข่ง มีแค่ไหน เพียงใด จะใช้บอลเร็วเป็นตัวหลักในการรุกหรือเป็นเพียงแค่ตัวหลอก ก็ขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ข้อมูลของเราเท่านั้น